RAYCUS

Laser Raycus là một trong những loại laser tốt nhất trên thị trường thế giới. Tại Eurobots, nó được kết hợp với rô-bốt KUKA và cũng được cung cấp hệ thống quan sát để theo dõi chung và với bộ định vị nếu cần. Các kỹ thuật viên của chúng tôi có thể kiểm tra nó với mẫu của bạn và chứng minh tính khả thi của hoạt động.