Fanúc

Kiểm tra dòng rô bốt FANUC mới, đã qua sử dụng, đã qua sử dụng và đã được tân trang lại mà chúng tôi hiện có trong kho.

Quy trình tân trang của chúng tôi dành cho rô-bốt FANUC đã qua sử dụng là một quy trình tỉ mỉ và toàn diện nhằm đảm bảo rô-bốt được phục hồi về hiệu suất và độ tin cậy tối ưu. Quá trình này bao gồm một số bước chính:

  1. Kiểm tra và Đánh giá: Mỗi rô-bốt đã qua sử dụng đều được kiểm tra kỹ lưỡng để đánh giá tình trạng của nó, xác định mọi hao mòn, hư hỏng hoặc các vấn đề tiềm ẩn. Đánh giá ban đầu này tạo cơ sở cho kế hoạch tân trang.
  2. Vệ sinh và sửa chữa: Tất cả các linh kiện đều được vệ sinh sạch sẽ, sửa chữa hoặc thay thế những phần hư hỏng bằng linh kiện chính hãng. Điều này không chỉ bao gồm các bộ phận có thể nhìn thấy mà còn cả các bộ phận bên trong như động cơ, cảm biến và dây cáp.
  3. Cá nhân hóa và đặt lại cài đặt gốc phần mềm: Phần mềm của rô-bốt được đặt lại để đảm bảo khả năng tương thích với các tùy chọn công nghệ và được định cấu hình theo nhu cầu của bạn.
  4. Hiệu chuẩn và Thử nghiệm: Robot trải qua quá trình hiệu chuẩn tỉ mỉ để đảm bảo chuyển động và định vị chính xác. Sau đó, nó sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt để đánh giá hiệu suất của nó qua các tác vụ và tình huống khác nhau.
  5. Kiểm soát chất lượng: Đánh giá kiểm soát chất lượng cuối cùng được thực hiện để đảm bảo rằng rô-bốt tân trang đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của chúng tôi về hiệu suất, độ an toàn và độ tin cậy.
  6. Nâng cấp tùy chọn: Tùy thuộc vào kiểu máy và yêu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể cung cấp các nâng cấp tùy chọn như cải tiến cảm biến, bộ điều khiển hoặc tính năng phần mềm để nâng cao khả năng của rô-bốt.
  7. Đóng gói và Vận chuyển: Sau khi robot vượt qua thành công tất cả các giai đoạn của quy trình tân trang, robot sẽ được đóng gói cẩn thận để tránh mọi hư hỏng trong quá trình vận chuyển và vận chuyển đến địa điểm của khách hàng.

Fanuc là tập đoàn phát triển thế hệ hệ thống robot mới nhất mang lại những cải tiến đáng kể về chất lượng, sản xuất và lợi tức đầu tư trong ngành sản xuất. Fanuc sản xuất các bộ điều khiển rất trực quan, dễ dàng và điều khiển số NC nổi tiếng: với rô-bốt hình người, Fanuc đang ở vị trí thống lĩnh thị trường để đạt được kết quả xuất sắc.

Fanúc Robots Controller R30iB Plus

Available

M-10iA/10M

Axes: 6
Max. Reach: 1422mm
Max. Load: 10kg
Available

M-10iA/12

Axes: 6
Max. Reach: 1420mm
Max. Load: 12kg

Fanúc Robots Controller R-30iB

Available

M-10iA / 10S

Axes: 6
Max. Reach: 1101mm
Max. Load: 10kg
Available

Fanuc M-420iA / 40 Rất nhanh!

Axes: 4
Max. Reach: 1855mm
Max. Load: 40kg

Fanúc Robots Controller R-30iA

Available

LR Mate 200iC

Axes: 6
Max. Reach: 704 mm
Max. Load: 5kg
Available

FANUC M6iB 6S R30iA

Axes: 6
Max. Reach: 0,950mm
Max. Load: 6kg
Available

M-710iC / 20L

Axes: 6
Max. Reach: 3110 mm
Max. Load: 20kg
Available

R-2000IB-165F

Axes: 6
Max. Reach: 2650mm
Max. Load: 165kg
Available

R-2000iB / 185L

Axes: 6
Max. Reach: 3060 mm
Max. Load: 185kg
Available

R-2000iB-210F

Axes: 6
Max. Reach: 2650mm
Max. Load: 210kg
Available

M-900ia/260L

Axes: 6
Max. Reach: 3100mm
Max. Load: 260kg
Available

M-900iA/350

Axes: 6
Max. Reach: 2650mm
Max. Load: 350kg
Available

M-900iA / 600

Axes: 6
Max. Reach: 2832mm
Max. Load: 600kg

Fanúc Robots Controller RJ3iB

Available

P-155 paint

Axes: 6
Max. Reach: 7mm
Available

M-420iA 40 Rj3iB

Axes: 4
Max. Reach: 1855mm
Max. Load: 40kg

THE FOLLOWING ROBOTS ARE NOT AVAILABLE AT THE MOMENT:

Fanúc Robots Controller R-30iB

Out of stock

M-1iA/0.5SL

Axes: 4
Max. Reach: 420mm
Max. Load: 0.5kg
Out of stock

M-1iA/0.5S

Axes: 4
Max. Reach: 280mm
Max. Load: 0.5kg
Out of stock

M-1iA/0.5AL

Axes: 6
Max. Reach: 240mm
Max. Load: 0.5kg
Out of stock

M-1iA/0.5A

Axes: 6
Max. Reach: 280mm
Max. Load: 0.5kg
Out of stock

M-1iA/1HL

Axes: 3
Max. Reach: 240mm
Max. Load: 1kg
Out of stock

M-1iA/1H

Axes: 3
Max. Reach: 280mm
Max. Load: 1kg
Out of stock

M-2iA/3SL

Axes: 4
Max. Reach: 1130mm
Max. Load: 3kg
Out of stock

M-2iA/3S

Axes: 4
Max. Reach: 800mm
Max. Load: 3kg
Out of stock

M-2iA/3AL

Axes: 6
Max. Reach: 1130mm
Max. Load: 3kg
Out of stock

M-2iA/3A

Axes: 6
Max. Reach: 800mm
Max. Load: 3kg
Out of stock

ARC Mate 100iC/8L

Axes: 6
Max. Reach: 2028mm
Max. Load: 3(8) kg
Out of stock

ARC Mate 0iB

Axes: 6
Max. Reach: 1437mm
Max. Load: 3kg
Out of stock

CR-4iA Collaborative

Axes: 6
Max. Reach: 550mm
Max. Load: 4kg
Out of stock

LR Mate 200iD/4SC

Axes: 6
Max. Reach: 550mm
Max. Load: 4kg
Out of stock

LR Mate 200iD/4SH

Axes: 5
Max. Reach: 550mm
Max. Load: 4kg
Out of stock

LR Mate 200iD/4S

Axes: 6
Max. Reach: 550mm
Max. Load: 4kg
Out of stock

Paint Mate 200iA/5L

Axes: 6
Max. Reach: 892mm
Max. Load: 5kg
Out of stock

Paint Mate 200iA

Axes: 6
Max. Reach: 704 mm
Max. Load: 5kg
Out of stock

LR Mate 200iB

Axes: 6
Max. Reach: 700mm
Max. Load: 5kg
Out of stock

M-3iA/6S

Axes: 4
Max. Reach: 1350mm
Max. Load: 6kg
Out of stock

M-3iA/6A

Axes: 6
Max. Reach: 1350mm
Max. Load: 6kg
Out of stock

M-2 iA 6H

Axes: 3
Max. Reach: 800mm
Max. Load: 6kg
Out of stock

M-2 iA 6HL

Axes: 3
Max. Reach: 1130mm
Max. Load: 6kg
Out of stock

ARC Mate 50iD

Axes: 6
Max. Reach: 717mm
Max. Load: 7kg
Out of stock

ARC Mate 50iD/7L

Axes: 6
Max. Reach: 911mm
Max. Load: 7kg
Out of stock

LR Mate 200iD/7WP

Axes: 6
Max. Reach: 717 mm
Max. Load: 7kg
Out of stock

Collaborative robot CR-7iA / L

Axes: 6
Max. Reach: 911mm
Max. Load: 7kg
Out of stock

ARC Mate 100 iC/7L

Axes: 6
Max. Reach: 1633mm
Max. Load: 7kg
Out of stock

LR Mate 200iD/7WP

Axes: 6
Max. Reach: 717 mm
Max. Load: 7kg
Out of stock

LR Mate 200iD/7H

Axes: 5
Max. Reach: 717mm
Max. Load: 7kg
Out of stock

LR Mate 200iD/7LC

Axes: 6
Max. Reach: 911mm
Max. Load: 7kg
Out of stock

LR Mate 200 iD/7L

Axes: 6
Max. Reach: 911mm
Max. Load: 7kg
Out of stock

LR Mate 200iD/7C

Axes: 6
Max. Reach: 717mm
Max. Load: 7kg
Out of stock

Fanuc LR Mate 200iD / 7L R30iB Plus

Axes: 6
Max. Reach: 911mm
Max. Load: 7kg
Out of stock

LR Mate 200iD R30iB Plus

Axes: 6
Max. Reach: 717mm
Max. Load: 7kg
Out of stock

M-10iA/7L

Axes: 6
Max. Reach: 1633mm
Max. Load: 7kg
Out of stock

M-10iA/8L

Axes: 6
Max. Reach: 2028mm
Max. Load: 8kg
Out of stock

ARC Mate 100iD/8L

Axes: 6
Max. Reach: 2032mm
Max. Load: 8kg
Out of stock

P-50iB/10L Paint

Axes: 6
Max. Reach: 1800 mm
Max. Load: 10 kg
Out of stock

Fanuc ARC Mate 100iD / 10L

Axes: 6
Max. Reach: 1636mm
Max. Load: 10kg
Out of stock

CRX 10iA / L

Axes: 6
Max. Reach: 1418mm
Max. Load: 10kg
Out of stock

ARC Mate 100iC/12

Axes: 6
Max. Reach: 1420mm
Max. Load: 12kg
Out of stock

ARC Mate 100iC/12S

Axes: 6
Max. Reach: 1098mm
Max. Load: 12kg
Out of stock

ARC Mate 120iC/12L

Axes: 6
Max. Reach: 2009mm
Max. Load: 12kg
Out of stock

ARC Mate 100iD

Axes: 6
Max. Reach: 1441mm
Max. Load: 12kg
Out of stock

M-3 iA /12H

Axes: 3
Max. Reach: 1350mm
Max. Load: 12kg
Out of stock

M-710iC/12L

Axes: 6
Max. Reach: 3123mm
Max. Load: 12kg
Out of stock

M-10iA/12S

Axes: 6
Max. Reach: 1098mm
Max. Load: 12kg
Out of stock

M-20iA/12L

Axes: 6
Max. Reach: 2009mm
Max. Load: 12kg
Out of stock

M-10iD / 12

Axes: 6
Max. Reach: 1420mm
Max. Load: 12kg
Out of stock

Fanuc LR Mate 200iD / 14L

Axes: 6
Max. Reach: 911mm
Max. Load: 14kg
Out of stock

P-50iB/15 Paint

Axes: 6
Max. Reach: 1400mm
Max. Load: 15kg
Out of stock

P-250iB/15 Paint

Axes: 6
Max. Reach: 2800mm
Max. Load: 15kg
Out of stock

ARC Mate 120iC

Axes: 6
Max. Reach: 1811mm
Max. Load: 20kg
Out of stock

M-710iC/20M

Axes: 6
Max. Reach: 2582 mm
Max. Load: 20kg
Out of stock

M-710iC/20L

Axes: 6
Max. Reach: 3110mm
Max. Load: 20kg
Out of stock

M-20iA/20T

Axes: 6
Max. Reach: 1662mm
Max. Load: 20kg
Out of stock

M-20iA/20MT

Axes: 6
Max. Load: 20kg
Out of stock

M-20iA

Axes: 6
Max. Reach: 1811mm
Max. Load: 20kg
Out of stock

M-20iA

Axes: 6
Max. Reach: 1811mm
Max. Load: 20kg
Out of stock

M-20iB/25C Cleanroom

Axes: 6
Max. Reach: 1853 mm
Max. Load: 25kg
Out of stock

M-20iB/25

Axes: 6
Max. Reach: 1853mm
Max. Load: 25kg
Out of stock

Robot hợp tác CR-35iA

Axes: 6
Max. Reach: 1813 mm
Max. Load: 35kg
Out of stock

M-20iA/35MT

Axes: 6
Max. Load: 35kg
Out of stock

M-20iA/35M

Axes: 6
Max. Reach: 1813mm
Max. Load: 35kg
Out of stock

P-350iA / 45 Paint robot

Axes: 6
Max. Reach: 2.606mm
Max. Load: 45kg
Out of stock

M-710iC/45M

Axes: 6
Max. Reach: 2606mm
Max. Load: 45kg
Out of stock

M-710iC/50S

Axes: 6
Max. Reach: 1359mm
Max. Load: 50kg
Out of stock

M-710iC/50H

Axes: 5
Max. Reach: 2003mm
Max. Load: 50kg
Out of stock

M-710iC/50E

Axes: 6
Max. Reach: 2050mm
Max. Load: 50kg
Out of stock

M-710iC/50T

Axes: 6
Max. Reach: 1900mm
Max. Load: 50kg
Out of stock

M-710iC/50

Axes: 6
Max. Reach: 2050mm
Max. Load: 50kg
Out of stock

M-710iC/70T

Axes: 6
Max. Reach: 1900mm
Max. Load: 70kg
Out of stock

M-710iC/70

Axes: 6
Max. Reach: 2050mm
Max. Load: 70kg
Out of stock

R-1000 iA /80H

Axes: 5
Max. Reach: 2230mm
Max. Load: 80kg
Out of stock

R-1000iA/80F

Axes: 6
Max. Reach: 2230mm
Max. Load: 80kg
Out of stock

R-2000iC/100P

Axes: 6
Max. Reach: 3540mm
Max. Load: 100kg
Out of stock

R-2000iB/100P

Axes: 6
Max. Reach: 3500mm
Max. Load: 100kg
Out of stock

R-2000iB/100H

Axes: 5
Max. Reach: 2655mm
Max. Load: 100kg
Out of stock

R-1000iA/100F

Axes: 6
Max. Reach: 2230mm
Max. Load: 100kg
Out of stock

R-1000iA/120F-7B

Axes: 7
Max. Reach: 2230mm
Max. Load: 120kg
Out of stock

R-2000iC/125L

Axes: 6
Max. Reach: 3100mm
Max. Load: 125kg
Out of stock

R-1000iA/130F

Axes: 6
Max. Reach: 2230mm
Max. Load: 130kg
Out of stock

M-410iB/140H

Axes: 5
Max. Reach: 2850 mm
Max. Load: 140kg
Out of stock

R-2000iB/150U

Axes: 6
Max. Reach: 2655mm
Max. Load: 150kg
Out of stock

M-900iA/150P

Axes: 6
Max. Reach: 3507mm
Max. Load: 150kg
Out of stock

M-410iB / 160

Axes: 4
Max. Reach: 3143mm
Max. Load: 160kg
Out of stock

R-2000iC/165R

Axes: 6
Max. Reach: 3095 mm
Max. Load: 165kg
Out of stock

FANUC R2000iC 165F R30iB controller

Axes: 6
Max. Reach: 2655mm
Max. Load: 165kg
Out of stock

R-2000iB/170CF

Axes: 6
Max. Reach: 1520 mm
Max. Load: 170kg
Out of stock

R-2000iB/175L

Axes: 6
Max. Reach: 2852mm
Max. Load: 175kg
Out of stock

M-900iA/200P

Axes: 6
Max. Reach: 3507mm
Max. Load: 200kg
Out of stock

R-2000 iB /200T

Axes: 6
Max. Reach: 2208mm
Max. Load: 200kg
Out of stock

R-2000iC/210L

Axes: 6
Max. Reach: 3100 mm
Max. Load: 210kg
Out of stock

R-2000iC/210R

Axes: 6
Max. Reach: 3095mm
Max. Load: 210kg
Out of stock

R-2000iB/210WE

Axes: 6
Max. Reach: 2655mm
Max. Load: 210kg
Out of stock

R-2000iC/210F

Axes: 6
Max. Reach: 2655 mm
Max. Load: 210kg
Out of stock

R-2000iB/210FS

Axes: 6
Max. Reach: 2605mm
Max. Load: 210kg
Out of stock

R-2000iB/220US

Axes: 6
Max. Reach: 2443mm
Max. Load: 220kg
Out of stock

R-2000iB/220U

Axes: 6
Max. Reach: 2470mm
Max. Load: 220kg
Out of stock

R2000iC/220U

Axes: 6
Max. Reach: 2518mm
Max. Load: 220kg
Out of stock

R-2000iB/250F

Axes: 6
Max. Reach: 2655mm
Max. Load: 250kg
Out of stock

R-2000iC/270F

Axes: 6
Max. Reach: 2655mm
Max. Load: 270kg
Out of stock

M-900iB/280L

Axes: 6
Max. Reach: 3103mm
Max. Load: 280kg
Out of stock

M-900iB/280

Axes: 6
Max. Reach: 2655mm
Max. Load: 280kg
Out of stock

M-410iC/315

Axes: 4
Max. Reach: 3143mm
Max. Load: 315kg
Out of stock

M-900iB/360

Axes: 6
Max. Reach: 2655mm
Max. Load: 360kg
Out of stock

M-900iB/400L

Axes: 6
Max. Reach: 3704mm
Max. Load: 400kg
Out of stock

M-410iB/450

Axes: 4
Max. Reach: 3130mm
Max. Load: 450kg
Out of stock

M-410iC/500

Axes: 4
Max. Reach: 3143mm
Max. Load: 500kg
Out of stock

M-900iB/700

Axes: 6
Max. Reach: 2832mm
Max. Load: 700kg
Out of stock

M-410iB/700

Axes: 4
Max. Reach: 3143mm
Max. Load: 700kg
Out of stock

M-2000iA/900L

Axes: 6
Max. Reach: 4683mm
Max. Load: 900kg
Out of stock

M-2000iA/1200

Axes: 6
Max. Reach: 3734mm
Max. Load: 1200 (1350) kgkg
Out of stock

M-2000iA/1700L

Axes: 6
Max. Reach: 4683mm
Max. Load: 1700kg
Out of stock

M-2000iA/2300

Axes: 6
Max. Reach: 3734mm
Max. Load: 2300kg
Out of stock

R-2000iC/165F

Axes: 6
Max. Reach: 2655mm
Max. Load: 165kg
Out of stock

R-2000iC/210WE

Axes: 6
Max. Reach: 2450mm
Max. Load: 210kg

Fanúc Robots Controller R-30iA

Out of stock

M-1iA/0.5A

Axes: 6
Max. Reach: 280mm
Max. Load: 0.5 kg
Out of stock

M-1iA/0.5S

Axes: 4
Max. Reach: 280mm
Max. Load: 0.5 kg
Out of stock

LR Mate 200iC/5L

Axes: 6
Max. Reach: 892mm
Max. Load: 5kg
Out of stock

Paint Mate 200iA/5L

Axes: 6
Max. Reach: 892mm
Max. Load: 5kg
Out of stock

LR Mate 200iC/5C

Axes: 6
Max. Reach: 704 mm
Max. Load: 5kg
Out of stock

LR Mate 200iC/5H

Axes: 5
Max. Reach: 704 mm
Max. Load: 5kg
Out of stock

Paint Mate 200iA

Axes: 6
Max. Reach: 704mm
Max. Load: 5kg
Out of stock

ArcMate 100iC / 6L R30iA

Axes: 6
Max. Reach: 1632mm
Max. Load: 6kg
Out of stock

M-6iB

Axes: 6
Max. Reach: 1373 mm
Max. Load: 6kg
Out of stock

Delta M-3IA/6A

Axes: 3
Max. Reach: 1350mm
Max. Load: 6kg
Out of stock

ARC Mate 50iD / 7L

Axes: 6
Max. Reach: 911mm
Max. Load: 7kg
Out of stock

Arc Mate 100iC/8L

Axes: 6
Max. Reach: 2028mm
Max. Load: 8kg
Out of stock

ARC Mate 100iC/12

Axes: 6
Max. Reach: 1420mm
Max. Load: 12kg
Out of stock

Robot hàn Fanuc Arcmate 100iC với bộ định vị 2 trục

Axes: 6
Max. Reach: 1420mm
Max. Load: 12kg
Out of stock

Robot vẽ tranh P-250iB / 15

Axes: 6
Max. Reach: 2800mm
Max. Load: 15kg
Out of stock

Arc mate 120ic

Axes: 6
Max. Reach: 1811mm
Max. Load: 20kg
Out of stock

M-20iA/20T

Axes: 6
Max. Reach: 1662mm
Max. Load: 20kg
Out of stock

Fanuc M-16iB/20

Axes: 6
Max. Reach: 1667mm
Max. Load: 20kg
Out of stock

M-16iB

Axes: 6
Max. Reach: 1611mm
Max. Load: 20kg
Out of stock

M-16iB/20

Axes: 6
Max. Reach: 1667mm
Max. Load: 20kg
Out of stock

M-20iA

Axes: 6
Max. Reach: 1811mm
Max. Load: 20kg
Out of stock

M-710iC/50E

Axes: 6
Max. Reach: 2050mm
Max. Load: 50kg
Out of stock

M-710iC/50S

Axes: 6
Max. Reach: 1359mm
Max. Load: 50kg
Out of stock

M-710iC/50T

Axes: 6
Max. Reach: 1900mm
Max. Load: 50kg
Out of stock

M-710iC/50

Axes: 6
Max. Reach: 2050mm
Max. Load: 50kg
Out of stock

M-710i C/70T series on track

Axes: 7
Max. Reach: 1900mm
Max. Load: 70kg
Out of stock

M-710iC/70

Axes: 6
Max. Reach: 2050mm
Max. Load: 70kg
Out of stock

Fanuc R-1000iA/80F

Axes: 6
Max. Reach: 2230 mm
Max. Load: 80kg
Out of stock

R-2000iB/100H

Axes: 6
Max. Reach: 2655mm
Max. Load: 100kg
Out of stock

R-2000iB-125L

Axes: 6
Max. Reach: 3005mm
Max. Load: 125kg
Out of stock

M-410iB / 140

Axes: 5
Max. Reach: 2850 mm
Max. Load: 140kg
Out of stock

R-2000iB/150U

Axes: 6
Max. Reach: 2655mm
Max. Load: 150kg
Out of stock

M-410iB / 160

Axes: 4
Max. Reach: 3140mm
Max. Load: 160kg
Out of stock

R-2000iC/165F

Axes: 6
Max. Reach: 2655mm
Max. Load: 165kg
Out of stock

R-2000iC/165R

Axes: 6
Max. Reach: 3095mm
Max. Load: 165kg
Out of stock

R-2000iB/170CF

Axes: 6
Max. Reach: 1520mm
Max. Load: 170kg
Out of stock

R-2000iB/175L

Axes: 6
Max. Reach: 2852mm
Max. Load: 175kg
Out of stock

R-2000iB/185L

Axes: 6
Max. Reach: 3060mm
Max. Load: 185kg
Out of stock

M-900iA/200P

Axes: 6
Max. Reach: 3507mm
Max. Load: 200kg
Out of stock

R-2000iB/200T

Axes: 6
Max. Reach: 2208mm
Max. Load: 200kg
Out of stock

FANUC R-2000iB/200R

Axes: 6
Max. Reach: 3095 mm
Max. Load: 200kg
Out of stock

Fanuc R-2000ib-210F với động cơ servo

Axes: 6
Max. Reach: 2650mm
Max. Load: 210kg
Out of stock

R-2000iB/250F

Axes: 6
Max. Reach: 2655mm
Max. Load: 250kg
Out of stock

M-410iB / 300

Axes: 4
Max. Reach: 3140mm
Max. Load: 300kg
Out of stock

M-900iB/400L

Axes: 6
Max. Reach: 3704mm
Max. Load: 400kg
Out of stock

M-410iB/450

Axes: 4
Max. Reach: 3130mm
Max. Load: 450kg
Out of stock

M-410iB/700

Axes: 4
Max. Reach: 3143mm
Max. Load: 700kg
Out of stock

LR Mate 200iC/5F

Axes: 5
Max. Reach: 5mm
Max. Load: 711kg
Out of stock

M-2000iA/900L

Axes: 6
Max. Reach: 4683 mm
Max. Load: 900kg
Out of stock

M-2000iA/1200

Axes: 6
Max. Reach: 3734mm
Max. Load: 1200 (1350)kg
Out of stock

LR Mate 200iC

Axes: 6
Max. Reach: 717mm
Max. Load: 5kg

Fanúc Robots Controller RJ3iB

Out of stock

Fanuc Arcmate 100iB arc welding robotic system - 8 axis

Axes: 8
Max. Reach: 1373 mm
Max. Load: 6kg
Out of stock

Arcmate 100iB

Axes: 6
Max. Reach: 1373mm
Max. Load: 6kg
Out of stock

M-6iB

Axes: 6
Max. Reach: 1373mm
Max. Load: 6kg
Out of stock

Arcmate 120iB/10L

Axes: 6
Max. Reach: 1885mm
Max. Load: 10kg
Out of stock

M-16iB

Axes: 6
Max. Reach: 1667mm
Max. Load: 16kg
Out of stock

M-710iB/45

Axes: 6
Max. Reach: 1706mm
Max. Load: 45kg
Out of stock

M410IB/160

Axes: 4
Max. Reach: 3143mm
Max. Load: 160kg
Out of stock

R-2000iA-165R

Axes: 6
Max. Reach: 3095mm
Max. Load: 165kg
Out of stock

R-2000iA-200F

Axes: 6
Max. Reach: 2450mm
Max. Load: 200kg
Out of stock

R-2000iA 200EW

Axes: 6
Max. Reach: 2650mm
Max. Load: 200kg
Out of stock

R-2000iA 210F

Axes: 6
Max. Reach: 2650mm
Max. Load: 210kg
Out of stock

Fanuc R-2000iA-210F with servocontrolled spotwelding gun on a 7th axis linear track

Axes: 6+2
Max. Reach: 2650mm
Max. Load: 210kg
Out of stock

M-900iA/350

Axes: 6
Max. Reach: 2650mm
Max. Load: 350kg
Out of stock

M-410iB-450 palletizing

Axes: 4
Max. Reach: 3143mm
Max. Load: 450kg
Out of stock

LRmate 200iB

Axes: 6
Max. Reach: 700mm
Max. Load: 3kg
Out of stock

Arcmate 120iB

Axes: 6
Max. Reach: 1667mm
Max. Load: 20kg
Out of stock

R-2000iA 165F

Axes: 6
Max. Reach: 2650mm
Max. Load: 165kg
Out of stock

LRMate 100iB

Axes: 5
Max. Reach: 620mm
Max. Load: 3kg
Out of stock

P-145 Paint

Axes: 6
Max. Reach: 2731mm
Max. Load: 7,5kg
Out of stock

F-200iB

Axes: 6
Max. Reach: 1040mm
Max. Load: 100kg
Out of stock

P-200E paint

Axes: 6
Max. Reach: 2800mm
Max. Load: 15kg
Out of stock

R-2000iA-125L

Axes: 6
Max. Reach: 3005mm
Max. Load: 125kg

Fanúc Robots Controller RJ3

Out of stock

P-145 paint

Axes: 6
Max. Reach: 2731mm
Max. Load: 7.5kg
Out of stock

FANUC M710iW

Axes: 6
Max. Reach: 1893mm
Max. Load: 70kg
Out of stock

LR Mate 200i LRMate

Axes: 6
Max. Reach: 700mm
Max. Load: 3kg
Out of stock

M-710i RJ3

Axes: 6
Max. Reach: 1706mm
Max. Load: 45kg
Out of stock

P-120 Paint

Axes: 6
Max. Reach: 2409mm
Max. Load: 5kg
Out of stock

S-430iR

Axes: 6
Max. Reach: 3093mm
Max. Load: 165kg
Out of stock

S-430iL

Axes: 6
Max. Reach: 3002mm
Max. Load: 125kg
Out of stock

S-430iF

Axes: 6
Max. Reach: 2643mm
Max. Load: 130kg

Fanúc Robots Controller RJ3ic

Out of stock

Fanuc Arcmate 100iB robot welding system - 9 axis

Axes: 9
Max. Reach: 1420mm
Max. Load: 10kg
Out of stock

M16iB-10L

Axes: 6
Max. Reach: 1885mm
Max. Load: 10kg

Fanúc Robots Controller RJ2

Out of stock

M-710i

Axes: 6
Max. Reach: 1706mm
Max. Load: 45kg
Out of stock

LRMate 200i

Axes: 6
Max. Reach: 700mm
Max. Load: 3kg
Out of stock

LRMate 100i

Axes: 5
Max. Reach: 620mm
Max. Load: 3kg
Out of stock

S-420iF S420iF

Axes: 6
Max. Reach: 2450/2850mm
Max. Load: 120kg
Out of stock

Arcmate 100i

Axes: 6
Max. Reach: 1368mm
Max. Load: 6kg
Out of stock

S-420iW S420iW

Axes: 6
Max. Reach: 2450mm
Max. Load: 150kg
Out of stock

Arcmate 120i Rj2

Axes: 6
Max. Reach: 1542mm
Max. Load: 16kg
Out of stock

S-900H S900H

Axes: 6
Max. Reach: 2488mm
Max. Load: 200kg

Fanúc Robots Controller RJ

Out of stock

Arcmate 100

Axes: 6
Max. Reach: 1346mm
Max. Load: 6kg