YOUIBOT REBOTS Trình thao túng di động (AMM)

Autonomous mobile manipulators (AMM) là một loại hệ thống rô bốt kết hợp tính di động của rô bốt di động tự động (AMR) với khả năng thao tác của rô bốt cộng tác (cobot). Dưới đây là một số lý do khiến AMM và AMR có cobot ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong các ứng dụng công nghiệp:

  1. Tính linh hoạt: Các bộ điều khiển di động tự động và AMR với cobot mang lại tính linh hoạt cao hơn so với các hệ thống sản xuất truyền thống. Chúng có thể dễ dàng được lập trình lại để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, khiến chúng trở nên lý tưởng cho môi trường sản xuất quy mô nhỏ hoặc hỗn hợp cao .

  2. An toàn: Các bộ điều khiển di động tự động và AMR với cobot được thiết kế để cộng tác làm việc với công nhân con người, giảm nguy cơ tai nạn và thương tích . Chúng cũng có các tính năng an toàn tích hợp, chẳng hạn như cảm biến và camera, cho phép chúng hoạt động an toàn trong môi trường năng động.

  3. Hiệu quả: Các bộ điều khiển di động tự động và AMR với cobot có thể hoạt động liên tục mà không cần nghỉ , giúp giảm thời gian chu kỳ và tăng năng suất. Họ cũng có thể làm việc song song với công nhân của con người, cho phép năng suất và hiệu quả cao hơn.

  4. Hiệu quả về chi phí: Các bộ điều khiển di động tự động và AMR với cobot có thể tiết kiệm chi phí hơn so với các hệ thống sản xuất truyền thống. Chúng yêu cầu ít diện tích sàn hơn, có chi phí bảo trì thấp hơn và có thể dễ dàng cấu hình lại để thích ứng với nhu cầu sản xuất thay đổi.

  5. Khả năng mở rộng: Các bộ điều khiển di động tự động và AMR với cobot có thể dễ dàng tăng hoặc giảm quy mô tùy thuộc vào nhu cầu sản xuất. Chúng có thể được triển khai trong nhiều ứng dụng khác nhau, từ dây chuyền sản xuất quy mô nhỏ đến cơ sở sản xuất quy mô lớn.

Nhìn chung, việc sử dụng các bộ điều khiển di động tự động và AMR với cobot đang ngày càng trở nên phổ biến trong các ứng dụng công nghiệp do tính linh hoạt, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí và khả năng mở rộng của chúng.

Bạn có thể kết hợp AMRS của Youibot với bất kỳ cobot nào (UR, Dobot...) theo yêu cầu.


Applications

Báo chí chăm sóc , Bốc xếp các bộ phận , Xử lý các bộ phận , Đánh bóng , Đo đạc , Lắp ráp các bộ phận , Laser cutting , Keo - Liên kết kết dính , 3C Electronics , Advanced Manufacturing , Education

Videos

Diagrams