Máy hàn cho rô bốt

Hàn với một robot nhân hình có nghĩa là kết quả tuyệt vời: robot không đổi và an toàn. Mối hàn sạch sẽ và hoàn hảo. Các đảo hàn robot luôn được cung cấp với hệ thống dây tích hợp của hệ điều hành cụ thể với máy hàn kết hợp. Trong Eurobots, chúng tôi đã tạo ra các hòn đảo với robot kuka , abb , motoman và với các máy hàn đã được giao diện: fronius , có hoặc không có CMT, Esab, Kemppi ... và nhiều hơn nữa, đã được sửa đổi, tái tạo và sửa chữa lại.